Kontakt

STADNINA KONI
KALNIKÓW SP. Z o.o.

37-724 Kalników

tel.: (0-16) 671 42 01
fax.: (0-16) 671 42 01
j.pekaniec@sk-kalnikow.pl

0096314
Strona główna Historia

HISTORIA STADNINY KONI - KALNIKÓW

Historia SK Kalników łączy się bezpośrednio z losami hodowli stubieńskiej. Stubno, którego początki datujemy na lata powojenne było jedna z najbardziej uznanych państwowych stadnin koni. Głównym zadaniem stadniny w okresie powojennym było wyhodowanie konia użytkowego, koncepcję hodowlaną oparto o konie półkrwi angielskiej wywodzące się ze szczepów Furioso-Przedświt oraz w mniejszym stopniu Nonius. Po zlikwidowaniu stadnin w Okocimiu i Łososinie Dolnej całość hodowli Furioso-Przedświtów skoncentrowano w SK Stubno. Ujednolicenie stada wymagało czasu i cierpliwości, wyprowadzono linie męskie i żeńskie w taki sposób, by uzyskać nowo pożądany typ konia wierzchowego.*

W początkach lat 70. widoczne były pierwsze efekty pracy hodowlanej ukoronowane w 1973 r. srebrnym medalem za stawkę po ogierze Amban i złotym po ogierze Sotis (Surmacz – Solnica po Skarb), które zawdzięczamy głównie ich wyższemu wzrostowi i szlachetniejszej budowie. Konie SK Stubno na większą skalę uczestniczyły teraz w wyścigach. Pierwszą wstęgę zdobyła w 1973 r. klacz Armisa za oaks dla klaczy półkrwi.
Wiele stubieńskich koni szczepu Furioso-Przedświt zostało sprzedanych na eksport do niemal wszystkich krajów europejskich, a także do Argentyny, Indii i Egiptu. Wałach Frap (po Furioso Double) zakupiony został do stajni znanego włoskiego jeźdźca Mancinellego, natomiast konie Tenar i Festyn sprawdziły się bardzo dobrze w sporcie wygrywając poważne konkursy za granicą.**

W 1979 r. decyzją o likwidacji SK Stubno ponad połowę ze stu klaczy przeniesiono do SK Prudnik, skąd powróciły znów do Stubna w 1982 r. w pomniejszonej liczbie sześćdziesięciu.

Powstanie SK Kalników datuje się na 1986 r., kiedy to zapadła decyzja o zmianie profilu hodowlanego w SK Stubno z koni półkrwi, które przeniesiono wówczas do Kalnikowa, na konie pełnej krwi angielskiej. Zadanie kontynuacji hodowli powierzono Józefowi Pekańcowi, którego zobowiązano również do wykupu części koni. Stado liczyło około sześćdziesięciu klaczy matek.

W Kalnikowie istniało gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą, którego historia bierze swoje początki z majątku ziemskiego dr Orzechowicza, będącego dziedzicem na Kalnikowie na początku XX w. Dr Orzechowicz był człowiekiem humanistą w znaczeniu renesansowym, fundatorem kościoła i miłośnikiem sztuki. Swoją bogatą kolekcję cennych obrazów i innych dzieł sztuki przekazał Akademii Umiejętności we Lwowie, chcąc powiększyć tym dziedzictwo narodowe wszystkich polaków. Zabytkowy park, w którym niegdyś mieścił się dwór dziedzica oraz zabudowania gospodarskie należą obecnie do SK Kalników.

W 1987 r. rozpoczęto prace remontowe, które zmierzały do adaptacji budynków gospodarskich do celów hodowlanych. Wymagało to ogromnego nakładu pracy, ponieważ gospodarstwo znajdowało się wówczas w opłakanym stanie.

Początek lat 90. przyniósł nowe rozwiązania. Stadnina przeżywała rozkwit. Wybudowano silosy zbożowe oraz suszarnię zbóż i magazyny. Sprzedano 9 koni do Zakładu Treningowego w Kwidzynie, stawka tych ogierów zdobyła złoty medal.

Niestety, mimo świetnych wyników hodowlanych Stadnina zaczęła borykać się z trudnościami finansowymi z powodu nękających ją klęsk żywiołowych. Spaliła się stodoła z 350 t. siana, a tylko do 2002 r. powódź nawiedziła Kalników 16 razy !!! Z uwagi na gorszą koniunkturę w rolnictwie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa zdecydowała się na sprzedaż stadniny.

W 1999 r. rodzina Pekańców postanowiła przystąpić do wykupu majątku z uwagi na chęć kontynuacji hodowli Furioso-Przedświtów w Polsce, których ostatnie stado zachowawcze znajdowało się i nadal znajduje w Kalnikowie.

Przy stadninie działa klub sportowy JKS „Kresowiak” Kalników, w którego barwach występowaliśmy. Pasja sportowa rodziny spowodowała, iż hodowla Furioso-Przedświtów poszła w kierunku stworzenia dobrego konia wierzchowego, wszechstronnie wykorzystywanego w sporcie. Sprzedaż koni sportowych i rekreacyjnych do dziś jest głównym źródłem utrzymania SK Kalników.

Obecnie Stadnina liczy około 60 koni, w tym 17 klaczy matek, spośród których 14 z krwią Furioso-Przedświt. Boksy ogierów czołowych zajmuje dwa reproduktory.


* - Izabela Rajca - Pisz (w druku)
** - (jw)